DOZOMATY WALDNER

Kompaktowa maszyna rotacyjna

wydajność do 16 000 opak/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maszyna liniowa

wydajność do 48 000 opak/h